Geschiedenis van de mandala

Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent Cirkel.
Symbolisch wordt hier de oneindigheid van het leven mee bedoeld. Een Mandala geeft als het ware een blauwdruk van de oneindige kosmos weer. In de oorspronkelijke vorm van de Mandala zoals toegepast in het Hindoeïsme en Boeddhisme bestaat de mandala uit magische diagrammen waar binnen afbeeldingen van Goden en symbolen voorkomen. Deze mandala's dienden (en dienen nog) als hulpmiddel om te mediteren. Hierdoor kon inzicht verkregen worden in bepaalde wijsheden. Zo droeg de Mandala bij tot de inwijding van de monnik.

Voor Mandalatekenen wordt gebruik gemaakt van alles wat ons inspireert. De natuur met alles wat groeit en bloeit, de bouwkunst met haar prachtige rozetvensters, mineralen met hun kristalachtige groeipatronen en bijvoorbeeld de planeten met de spiralende bewegingen. En natuurlijk is de mens zelf met haar stromende emoties en gedachtegangen een inspiratie voor het maken van een Mandala. Verschillende culturen dragen in hun kunstzinnige spirituele uitingen de Mandala-essentie uit b.v. Indiaanse motieven, het medicijnwiel, Boeddhistische zandmandala's, heilige dansen van de Aboriginals en Keltisch vlechtwerk. Dit alles dient als inspiratie voor het Mandalatekenen.

De meeste mandala's die ik maak zijn numerologische mandala's.
Numerologie betekent: de mystieke betekenis en symboliek van getallen.
Numerologen bestuderen de bedoelingen van de getallen. Elk getal heeft zijn eigen trilling en betekenis. Op basis van je geboortedatum en je volledige geboortenamen kunnen numerologen je meer inzicht geven in je karakter, in je sterke en minder sterke kanten, waar je valkuilen en kansen liggen en welke "levensopdracht" mensen in hun verschillende levensfasen hebben.

In samenwerking met numerologe Annemiek de Crom bied ik je de mogelijkheid aan om de numerologische analyse kracht bij te zetten met een mandala gebaseerd op deze analyse.
Ga naar de mandala's om te zien welke mogelijkheden er zijn en welke combinaties te maken zijn.